Cận cảnh bác sĩ gắp 5 con giun lạ chưa từng có ở Việt Nam, có con dài tới 60cm

Các bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa gắp 5 con giun Dracunculus medinensis ra khỏi chân bệnh nhân ở Yên Bái.