8 thứ bạn không nên tiết kiệm dù cảm thấy phí tiền

Con người thường thích tiết kiệm, tuy nhiên hành vi này không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho chúng ta.